ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน (ตอน 6) หมู่ที่ 1,2 ตำบลหลักช้่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ส.ค. 2561
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-55-0012 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ส.ค. 2561
83 ประกาศผู้ชนะซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ส.ค. 2561
84 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดดุ สื่อการเรียนการสนอและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 ส.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครืองพิมพ์ CANON MP237 หมายเลขครุภัณฑ์ 481-56-0017 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ส.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกถมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ส.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 ก.ค. 2561
88 ประกาศชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ 416-54-0014/3 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ก.ค. 2561
89 ประกาศชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ 416-54-0016 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ก.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28