ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 ก.ย. 2561
82 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำเรือไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 ก.ย. 2561
83 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายสามเหลี่ยม แบบโปร่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
05 ก.ย. 2561
84 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 ก.ย. 2561
85 ประกาศผู้ชนะวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ส.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
29 ส.ค. 2561
87 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน (ตอน 6) หมู่ที่ 1,2 ตำบลหลักช้่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 ส.ค. 2561
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-55-0012 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 ส.ค. 2561
89 ประกาศผู้ชนะซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 ส.ค. 2561
90 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดดุ สื่อการเรียนการสนอและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29