ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ก.ย. 2561
62 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
19 ก.ย. 2561
63 ประกาศผู้ชนะ ซื้ือวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ก.ย. 2561
64 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 ก.ย. 2561
65 ประกาศราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 ก.ย. 2561
66 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหรำ-นาใหม่ (ตอน 3) หมู่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
12 ก.ย. 2561
67 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ก.ย. 2561
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหูนบ-หนองซอม(ตอน2) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.ย. 2561
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน (ตอน6) หมู่ที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 ก.ย. 2561
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28