ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
16 ต.ค. 2561
62 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(ยาม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
03 ต.ค. 2561
63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการ(แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 ต.ค. 2561
64 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0733 นครศรีธรรมราช (พนักงานเก็บขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 ต.ค. 2561
65 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 ก.ย. 2561
66 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ก.ย. 2561
67 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 ก.ย. 2561
68 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
19 ก.ย. 2561
69 ประกาศผู้ชนะ ซื้ือวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ก.ย. 2561
70 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29