ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 ม.ค. 2562
52 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ม.ค. 2562
53 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
149
02 ม.ค. 2562
54 ประกาศผู้ชนะจ้างปรังปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 ธ.ค. 2561
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
149
19 ธ.ค. 2561
56 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ต.ค. 2561
57 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 ต.ค. 2561
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 ต.ค. 2561
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
17 ต.ค. 2561
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29