ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ต.ค. 2561
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ต.ค. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ต.ค. 2561
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 ต.ค. 2561
55 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(ยาม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 ต.ค. 2561
56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการ(แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ต.ค. 2561
57 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0733 นครศรีธรรมราช (พนักงานเก็บขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ต.ค. 2561
58 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ก.ย. 2561
59 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ก.ย. 2561
60 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28