ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 พ.ค. 2562
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 พ.ค. 2562
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโน๊คบุ๊ค+เครื่องพริ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ก.พ. 2562
44 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 ก.พ. 2562
45 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ม.ค. 2562
46 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ม.ค. 2562
47 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ม.ค. 2562
48 ประกาศผู้ชนะจ้างปรังปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 ธ.ค. 2561
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ธ.ค. 2561
50 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28