ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 มิ.ย. 2562
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน(ตอน7) หมู่ที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 มิ.ย. 2562
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
17 มิ.ย. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 มิ.ย. 2562
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 มิ.ย. 2562
36 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 พ.ค. 2562
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 พ.ค. 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 พ.ค. 2562
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 พ.ค. 2562
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28