ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
300
27 พ.ค. 2553
272 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
10 มี.ค. 2553
273 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
14 ม.ค. 2553
274 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
30 พ.ย. 2552
275 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
28 ส.ค. 2552
276 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
09 มิ.ย. 2552
277 ประกาศสอบราคานมโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
27 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28