ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 2โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
20 มิ.ย. 2556
242 ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
318
17 มิ.ย. 2556
243 ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
17 มิ.ย. 2556
244 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
476
24 เม.ย. 2556
245 ประการศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดทำอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
361
12 ต.ค. 2555
246 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
09 ก.ค. 2555
247 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล 22 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
14 พ.ค. 2555
248 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 20 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 พ.ค. 2555
249 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
316
02 พ.ค. 2555
250 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองบางสะพานครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
02 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28