ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
18 ก.ค. 2557
222 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 ก.ค. 2557
223 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
19 มิ.ย. 2557
224 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านบ้านทุ่งปอนด์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
09 มิ.ย. 2557
225 ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 มิ.ย. 2557
226 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 มิ.ย. 2557
227 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 มิ.ย. 2557
228 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 มี.ค. 2557
229 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
26 มี.ค. 2557
230 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
19 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28