ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 ก.ย. 2557
222 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
29 ก.ย. 2557
223 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(งินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 ก.ย. 2557
224 สอบราคาซื้อถังขยะขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร จำนวน 150 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
15 ส.ค. 2557
225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
13 ส.ค. 2557
226 ประกาศราคากลางถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
302
29 ก.ค. 2557
227 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
18 ก.ค. 2557
228 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
289
09 ก.ค. 2557
229 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
19 มิ.ย. 2557
230 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านบ้านทุ่งปอนด์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
09 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29