ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
286
12 พ.ย. 2557
212 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
06 พ.ย. 2557
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
290
05 พ.ย. 2557
214 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
261
30 ต.ค. 2557
215 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.หลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
28 ต.ค. 2557
216 ยกเลิกประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
295
13 ต.ค. 2557
217 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้อง cctv ดาวน์โหลดเอกสาร
314
13 ต.ค. 2557
218 ประกาศเพิ่มเติมกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras ดาวน์โหลดเอกสาร
356
02 ต.ค. 2557
219 ประกาศราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras ดาวน์โหลดเอกสาร
367
30 ก.ย. 2557
220 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
30 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29