ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
07 ม.ค. 2558
202 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
24 ธ.ค. 2557
203 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
172
24 พ.ย. 2557
204 ประกาศราคากลางโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
174
12 พ.ย. 2557
205 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 พ.ย. 2557
206 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 พ.ย. 2557
207 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
30 ต.ค. 2557
208 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.หลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
28 ต.ค. 2557
209 ยกเลิกประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
182
13 ต.ค. 2557
210 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้อง cctv ดาวน์โหลดเอกสาร
195
13 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28