ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหาร หมู่ที่ 6-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 มี.ค. 2558
192 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 มี.ค. 2558
193 ประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Cameras จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
24 มี.ค. 2558
194 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าวัดพ่อท่านคล้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 มี.ค. 2558
195 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังชุม 2 (สามแยกบ้านวังชุม-บ้านนายชุมพล ตารมย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 ก.พ. 2558
196 ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมันตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ก.พ. 2558
197 ยกเลิกประกาศกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
26 ม.ค. 2558
198 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังชุม 2 (สามแยกบ้านวังชุม-บ้านนายชุมพล ตารมย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 ม.ค. 2558
199 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมันตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
23 ม.ค. 2558
200 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
12 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28