ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
24 เม.ย. 2558
182 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 เม.ย. 2558
183 ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
31 มี.ค. 2558
184 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกุย-บ้านนาวาหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 มี.ค. 2558
185 ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกุย –บ้านนาวา(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 มี.ค. 2558
186 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองกุย-นาวา ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 มี.ค. 2558
187 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองกุย-นาวา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 มี.ค. 2558
188 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจร สายโคกโหนด ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
26 มี.ค. 2558
189 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจร สายโคกสะท้อน-หนองห้าก้อน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 มี.ค. 2558
190 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหาร หมู่ที่ 6-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28