ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
245
04 ส.ค. 2558
182 ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
06 ก.ค. 2558
183 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
29 มิ.ย. 2558
184 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
29 มิ.ย. 2558
185 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 มิ.ย. 2558
186 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
29 มิ.ย. 2558
187 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
253
24 เม.ย. 2558
188 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
24 เม.ย. 2558
189 ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
31 มี.ค. 2558
190 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกุย-บ้านนาวาหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29