ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
202
28 ธ.ค. 2558
172 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนโด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
14 ธ.ค. 2558
173 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 ธ.ค. 2558
174 ประกาศราคากลางวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
27 พ.ย. 2558
175 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนโด ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 พ.ย. 2558
176 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 พ.ย. 2558
177 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
30 ต.ค. 2558
178 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
29 ต.ค. 2558
179 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
13 ส.ค. 2558
180 ประกาศสอบราคาเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
10 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29