ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ต.ค. 2558
172 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ต.ค. 2558
173 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 ส.ค. 2558
174 ประกาศสอบราคาเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
10 ส.ค. 2558
175 ประกาศราคาถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
07 ส.ค. 2558
176 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ส.ค. 2558
177 ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
06 ก.ค. 2558
178 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 มิ.ย. 2558
179 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 มิ.ย. 2558
180 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28