ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
05 เม.ย. 2560
162 ประกาศราคากลางขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 มี.ค. 2560
163 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังชุม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 มี.ค. 2559
164 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
243
05 ก.พ. 2559
165 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
206
05 ก.พ. 2559
166 ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม ดาวน์โหลดเอกสาร
238
19 ม.ค. 2559
167 ประกาศคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
206
08 ม.ค. 2559
168 ประกาศราคาวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
29 ธ.ค. 2558
169 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
183
28 ธ.ค. 2558
170 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29