ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
08 ม.ค. 2559
162 ประกาศราคาวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 ธ.ค. 2558
163 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ธ.ค. 2558
164 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ธ.ค. 2558
165 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนโด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 ธ.ค. 2558
166 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 ธ.ค. 2558
167 ประกาศราคากลางวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 พ.ย. 2558
168 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนโด ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 พ.ย. 2558
169 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 พ.ย. 2558
170 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28