ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 พ.ค. 2560
152 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านบนควน-หลักช้าง หมุ่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 พ.ค. 2560
153 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกโคกสะท้อน-หนองห้าก้อน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
18 พ.ค. 2560
154 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายซอยหน้าวัดจันดี หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
18 พ.ค. 2560
155 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลี่ยงเมืองจันดี-ท้ายบ้าน หมู่ที่2,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
18 พ.ค. 2560
156 ประกาศ ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 พ.ค. 2560
157 ประกาศราคากลาง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
08 พ.ค. 2560
158 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลหลักช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 เม.ย. 2560
159 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไสปง หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 เม.ย. 2560
160 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระหว่างศาลาหมู่บ้านกับบ้านนายสมภพ ทิพย์บุรี ถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29