ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศราคากลาง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 พ.ค. 2560
152 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลหลักช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
05 เม.ย. 2560
153 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไสปง หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 เม.ย. 2560
154 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระหว่างศาลาหมู่บ้านกับบ้านนายสมภพ ทิพย์บุรี ถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 เม.ย. 2560
155 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 เม.ย. 2560
156 ประกาศราคากลางขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 มี.ค. 2560
157 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังชุม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 มี.ค. 2559
158 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
154
05 ก.พ. 2559
159 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 ก.พ. 2559
160 ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม ดาวน์โหลดเอกสาร
152
19 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28