ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า โทรทัศน์ LED และ โปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
25 ต.ค. 2560
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ต.ค. 2560
143 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 ต.ค. 2560
144 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนาพังละ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ส.ค. 2560
145 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 ส.ค. 2560
146 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวังชุม 2 ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ส.ค. 2560
147 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 ส.ค. 2560
148 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป็ะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ส.ค. 2560
149 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 พ.ค. 2560
150 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29