ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 ส.ค. 2560
142 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป็ะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ส.ค. 2560
143 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ค. 2560
144 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 พ.ค. 2560
145 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ค. 2560
146 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านบนควน-หลักช้าง หมุ่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 พ.ค. 2560
147 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกโคกสะท้อน-หนองห้าก้อน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
18 พ.ค. 2560
148 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายซอยหน้าวัดจันดี หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 พ.ค. 2560
149 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลี่ยงเมืองจันดี-ท้ายบ้าน หมู่ที่2,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 พ.ค. 2560
150 ประกาศ ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28