ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 พ.ย. 2560
132 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 พ.ย. 2560
133 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
31 ต.ค. 2560
134 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
31 ต.ค. 2560
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
31 ต.ค. 2560
136 ประกาศ ผู้ชนะการซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ(เเม่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 ต.ค. 2560
137 ประกาศ ผู้ชนะการซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(ยาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
25 ต.ค. 2560
138 ประกาศ ผู้ชนะการซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
139
25 ต.ค. 2560
139 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 ต.ค. 2560
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29