ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ ผู้ชนะการซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(ยาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2560
132 ประกาศ ผู้ชนะการซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ต.ค. 2560
133 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
25 ต.ค. 2560
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 ต.ค. 2560
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า โทรทัศน์ LED และ โปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 ต.ค. 2560
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ต.ค. 2560
137 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ต.ค. 2560
138 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนาพังละ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 ส.ค. 2560
139 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ส.ค. 2560
140 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวังชุม 2 ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28