ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจลาดยางสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2,7,9 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
20 มี.ค. 2561
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า.ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถดับเพลิง ผข 648 นศ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
06 มี.ค. 2561
123 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2,7,9 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
21 ก.พ. 2561
124 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
07 ก.พ. 2561
125 ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบนควน-หลักช้าง หมู่ที่ 6,8 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 ม.ค. 2561
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 ธ.ค. 2560
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานประปา จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
27 ธ.ค. 2560
128 ประกาศราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 ธ.ค. 2560
129 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
01 ธ.ค. 2560
130 ประกาศ เทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
30 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29