ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 พ.ค. 2561
112 ประกาศ ราคากลาง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0733 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 พ.ค. 2561
113 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 พ.ค. 2561
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจลาดยางสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2,7,9 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 มี.ค. 2561
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า.ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถดับเพลิง ผข 648 นศ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 มี.ค. 2561
116 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2,7,9 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ก.พ. 2561
117 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ก.พ. 2561
118 ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบนควน-หลักช้าง หมู่ที่ 6,8 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 ม.ค. 2561
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 ธ.ค. 2560
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานประปา จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28