ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานคลัง จำนวน 39 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ก.ค. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 32 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ก.ค. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
11 ก.ค. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
11 ก.ค. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ก.ค. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 ก.ค. 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็ปไซต์ รายปี จำนวน 1 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
184
03 ก.ค. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผงคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0010 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
28 มิ.ย. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล(กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 มิ.ย. 2561
110 ประกาศราคากลาง โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29