ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 ก.ค. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ก.ค. 2561
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ก.ค. 2561
94 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.ค. 2561
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานคลัง จำนวน 39 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ก.ค. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 32 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ก.ค. 2561
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ก.ค. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ก.ค. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28