ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดดุ สื่อการเรียนการสนอและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
158
17 ส.ค. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครืองพิมพ์ CANON MP237 หมายเลขครุภัณฑ์ 481-56-0017 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
03 ส.ค. 2561
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกถมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 ส.ค. 2561
94 ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 ก.ค. 2561
95 ประกาศชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ 416-54-0014/3 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
24 ก.ค. 2561
96 ประกาศชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ 416-54-0016 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 ก.ค. 2561
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
12 ก.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 ก.ค. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
11 ก.ค. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
11 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29