ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ม.ค. 2565
2 ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านคลองกุย-บ้านนาวา หมู่ที่ 3,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 เม.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 มี.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.177-02 สายบ้านบนควน -หลักช้าง หมู่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.พ. 2564
7 รายงานผลการกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 2 ประจำการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
27 พ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
206
13 พ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
219
21 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
231
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29