ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบและไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 4 สาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน