ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 2 โครงการ
  รายละเอียด : 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหาร หมู่ที่ 6,4
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกโคกสะท้อน-หนองห้าก้อน หมู่ที่ 9
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 359 คน