ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลหลักช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องและขนาด 50000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 492 คน