Untitled Document
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย
   
 
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย จำนวน 2 โครงการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564