Untitled Document
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกฏหมาย
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกฏหมาย ประกาศ ก.ท.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
   
 
   ประกาศ ก.ท.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
Slot deposit pulsa
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2561