ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายสามเหลี่ยม แบบโปร่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 ก.ย. 2561
82 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 ก.ย. 2561
83 ประกาศผู้ชนะวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 ส.ค. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
131
29 ส.ค. 2561
85 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน (ตอน 6) หมู่ที่ 1,2 ตำบลหลักช้่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ส.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-55-0012 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ส.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 ส.ค. 2561
88 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดดุ สื่อการเรียนการสนอและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
126
17 ส.ค. 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครืองพิมพ์ CANON MP237 หมายเลขครุภัณฑ์ 481-56-0017 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ส.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกถมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28