ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหูนบ-หนองซอม(ตอน2) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 ก.ย. 2561
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน (ตอน6) หมู่ที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 ก.ย. 2561
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 ก.ย. 2561
74 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 ก.ย. 2561
75 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ก.ย. 2561
76 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ก.ย. 2561
77 ประกาศราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
139
05 ก.ย. 2561
78 ประกาศราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
137
05 ก.ย. 2561
79 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ก.ย. 2561
80 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำเรือไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28