ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0733 นครศรีธรรมราช (พนักงานเก็บขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
03 ต.ค. 2561
62 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
21 ก.ย. 2561
63 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ก.ย. 2561
64 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
19 ก.ย. 2561
65 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
19 ก.ย. 2561
66 ประกาศผู้ชนะ ซื้ือวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ก.ย. 2561
67 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ก.ย. 2561
68 ประกาศราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
12 ก.ย. 2561
69 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหรำ-นาใหม่ (ตอน 3) หมู่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 ก.ย. 2561
70 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28