ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 ม.ค. 2562
52 ประกาศผู้ชนะจ้างปรังปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 ธ.ค. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 ธ.ค. 2561
54 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
31 ต.ค. 2561
55 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ต.ค. 2561
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 ต.ค. 2561
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 ต.ค. 2561
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 ต.ค. 2561
59 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(ยาม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 ต.ค. 2561
60 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการ(แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28