ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 พ.ค. 2562
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 พ.ค. 2562
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 พ.ค. 2562
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 พ.ค. 2562
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
132
03 พ.ค. 2562
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 พ.ค. 2562
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโน๊คบุ๊ค+เครื่องพริ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ก.พ. 2562
48 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
13 ก.พ. 2562
49 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 ม.ค. 2562
50 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28