ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 ก.ค. 2562
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 ก.ค. 2562
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 ก.ค. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 ก.ค. 2562
35 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 มิ.ย. 2562
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน(ตอน7) หมู่ที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
18 มิ.ย. 2562
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
17 มิ.ย. 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 มิ.ย. 2562
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 มิ.ย. 2562
40 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28