ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศสอบราคาจ้างท่อเหลี่ยม 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
13 ส.ค. 2556
242 เทศบาลตำบลหลักช้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
09 ส.ค. 2556
243 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
344
01 ก.ค. 2556
244 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 ก.ค. 2556
245 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 2โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
20 มิ.ย. 2556
246 ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
399
17 มิ.ย. 2556
247 ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
17 มิ.ย. 2556
248 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
553
24 เม.ย. 2556
249 ประการศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดทำอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
441
12 ต.ค. 2555
250 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
09 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28