ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(งินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
29 ก.ย. 2557
222 สอบราคาซื้อถังขยะขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร จำนวน 150 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
15 ส.ค. 2557
223 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
312
13 ส.ค. 2557
224 ประกาศราคากลางถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
292
29 ก.ค. 2557
225 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 ก.ค. 2557
226 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
277
09 ก.ค. 2557
227 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 มิ.ย. 2557
228 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านบ้านทุ่งปอนด์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
09 มิ.ย. 2557
229 ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
05 มิ.ย. 2557
230 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Fixed Camera ดาวน์โหลดเอกสาร
272
05 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28