ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
292
06 พ.ย. 2557
212 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
05 พ.ย. 2557
213 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
30 ต.ค. 2557
214 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.หลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
28 ต.ค. 2557
215 ยกเลิกประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
13 ต.ค. 2557
216 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้อง cctv ดาวน์โหลดเอกสาร
291
13 ต.ค. 2557
217 ประกาศเพิ่มเติมกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras ดาวน์โหลดเอกสาร
333
02 ต.ค. 2557
218 ประกาศราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras ดาวน์โหลดเอกสาร
346
30 ก.ย. 2557
219 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 ก.ย. 2557
220 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29