ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังชุม 2 (สามแยกบ้านวังชุม-บ้านนายชุมพล ตารมย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
259
23 ม.ค. 2558
202 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมันตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
23 ม.ค. 2558
203 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
12 ม.ค. 2558
204 ประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
08 ม.ค. 2558
205 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
07 ม.ค. 2558
206 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
24 ธ.ค. 2557
207 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
252
24 พ.ย. 2557
208 ประกาศราคากลางโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
255
12 พ.ย. 2557
209 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
06 พ.ย. 2557
210 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
05 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28