ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 มิ.ย. 2558
182 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
29 มิ.ย. 2558
183 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
29 มิ.ย. 2558
184 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
29 มิ.ย. 2558
185 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
243
24 เม.ย. 2558
186 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
24 เม.ย. 2558
187 ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
31 มี.ค. 2558
188 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกุย-บ้านนาวาหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
30 มี.ค. 2558
189 ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกุย –บ้านนาวา(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
30 มี.ค. 2558
190 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองกุย-นาวา ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
27 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28