ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 พ.ย. 2558
172 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนโด ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 พ.ย. 2558
173 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
177
23 พ.ย. 2558
174 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 ต.ค. 2558
175 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
29 ต.ค. 2558
176 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
13 ส.ค. 2558
177 ประกาศสอบราคาเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 ส.ค. 2558
178 ประกาศราคาถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
07 ส.ค. 2558
179 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
233
04 ส.ค. 2558
180 ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
06 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28