ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังชุม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
28 มี.ค. 2559
162 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
232
05 ก.พ. 2559
163 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
197
05 ก.พ. 2559
164 ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 ม.ค. 2559
165 ประกาศคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 ม.ค. 2559
166 ประกาศราคาวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 ธ.ค. 2558
167 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ธ.ค. 2558
168 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
170
28 ธ.ค. 2558
169 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนโด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
14 ธ.ค. 2558
170 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
193
02 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28