ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 ต.ค. 2560
142 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนาพังละ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 ส.ค. 2560
143 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
21 ส.ค. 2560
144 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวังชุม 2 ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 ส.ค. 2560
145 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
07 ส.ค. 2560
146 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป็ะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
07 ส.ค. 2560
147 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 พ.ค. 2560
148 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 พ.ค. 2560
149 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 พ.ค. 2560
150 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านบนควน-หลักช้าง หมุ่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
18 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28