ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 ก.พ. 2561
122 ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบนควน-หลักช้าง หมู่ที่ 6,8 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
10 ม.ค. 2561
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ธ.ค. 2560
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานประปา จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ธ.ค. 2560
125 ประกาศราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ธ.ค. 2560
126 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ธ.ค. 2560
127 ประกาศ เทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 พ.ย. 2560
128 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 พ.ย. 2560
129 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 พ.ย. 2560
130 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
07 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28