ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
05 มิ.ย. 2561
112 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 พ.ค. 2561
113 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 พ.ค. 2561
114 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 พ.ค. 2561
115 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 พ.ค. 2561
116 ประกาศ ราคากลาง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0733 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 พ.ค. 2561
117 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
02 พ.ค. 2561
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจลาดยางสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2,7,9 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 มี.ค. 2561
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า.ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถดับเพลิง ผข 648 นศ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
06 มี.ค. 2561
120 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2,7,9 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
21 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28