ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
11 ก.ค. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
06 ก.ค. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
04 ก.ค. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็ปไซต์ รายปี จำนวน 1 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 ก.ค. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผงคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0010 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 มิ.ย. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล(กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
18 มิ.ย. 2561
107 ประกาศราคากลาง โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 มิ.ย. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองนา ถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 2,7 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 มิ.ย. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 มิ.ย. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุขยะก หมายเลขทะเบียน 82-0733 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
06 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28