ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ก.ค. 2561
92 ประกาศชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ 416-54-0014/3 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 ก.ค. 2561
93 ประกาศชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ 416-54-0016 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
24 ก.ค. 2561
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 ก.ค. 2561
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 ก.ค. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 ก.ค. 2561
97 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
11 ก.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานคลัง จำนวน 39 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 ก.ค. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 32 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
11 ก.ค. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28