ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ก.ย. 2563
42 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ก.ย. 2563
43 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
22 ก.ย. 2563
44 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 ก.ย. 2563
45 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ก.ย. 2563
46 ประชาสัมพันธ์ "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
83
16 ก.ย. 2563
47 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 ก.ย. 2563
48 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ก.ย. 2563
49 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 ก.ย. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 2 รายการ สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39