ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2563
32 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ต.ค. 2563
33 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2563
34 กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 ต.ค. 2563
35 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2563
36 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564(เพ่ิมเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ต.ค. 2563
37 ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ก.ย. 2563
38 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
30 ก.ย. 2563
39 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ก.ย. 2563
40 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39