ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประชาสัมพันธิ์รณรงค์การยื่นแบบ/ชำระภาษี ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
395
25 พ.ย. 2553
362 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและแผ่นการจัดหาพัสดุ ประจำปี 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
12 พ.ย. 2553
363 งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
09 พ.ย. 2553
364 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
22 ต.ค. 2553
365 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
21 ต.ค. 2553
366 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
785
02 ก.ค. 2553
367 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
792
02 ก.ค. 2553
368 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงอาคารที่ประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
652
11 ม.ค. 2553
369 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
583
04 ม.ค. 2553
370 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
01 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39