ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้างเรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ก.พ. 2564
22 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ม.ค. 2564
23 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
23 ธ.ค. 2563
24 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 ธ.ค. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และอัตราภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ธ.ค. 2563
26 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 พ.ย. 2563
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ต.ค. 2563
28 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
07 ต.ค. 2563
29 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ต.ค. 2563
30 แบบสำรวจความพึงพอใจการรับบริการงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39