ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ก.ค. 2560
222 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 มิ.ย. 2560
223 รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 พ.ค. 2560
224 รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
10 เม.ย. 2560
225 รณรงค์และประชาสัมพันธให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามขนมธรรมเนียมประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 เม.ย. 2560
226 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 มี.ค. 2560
227 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 ม.ค. 2560
228 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหลักช้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ม.ค. 2560
229 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 ธ.ค. 2559
230 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39